Regulamin

 

Wstęp:

1.  Właścicielem serwisu http://www.kurierska-firma.pl jest firma:

STS Kurier Paweł Szreter

z siedzibą w Łodzi: adres siedziby i adres do korespondencji:ul. Korczaka 12 93-412  Łódź

wpisany do Krajowej Ewidencji Działalności Gospodarczej

NIP: 731-120-29-33REGON 471645491

adres poczty elektronicznej: biuro@stskurier.pl

 

2. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z serwisu dla osób fizycznych i firm zamieszczających ogłoszenie.

3. Serwis jest bezpłatny dla wszystkich użytkowników na warunkach określonych tym regulaminem, z wyłącznym rozszerzeniem, dla korzystających z usług kurierskich właściciela serwisu www.stskurier.pl /określonych dodatkowo na stronie/.

 

Warunki ogólne:

1. Serwis ogłoszeniowy kurierska-firma.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.

2. Zamieszczone treści pochodzą od użytkownika, który samodzielnie je ustala, oraz zobowiązuje się do potwierdzenia jej autentyczności

3. Zamieszczenie ogłoszenia powinno potwierdzać chęć dokonania transakcji określonej treścią.

4. Ogłoszenie dostępne jest dla wszystkich użytkowników, a zakres dostępności ustalany jest w momencie jego składania, z uwagi na wyłączenia

5. Nie można zamieścić ogłoszenia które bezpośrednio lub pośrednio stanowi konkurencję dla działalności prowadzonej przez Właściciela serwisu.

6. Ogłoszenie można umieścić po zarejestrowaniu się w serwisie i weryfikacji przez administratora do prawa korzystania z bezpłatności

7. Ogłoszenia o treści zawierającej naruszenie prawa lub dobrych obyczajów będą usuwane.

8. Ogłoszenia zawierające w swojej treści  poniższe wyszczególnienie będą usuwane:

 - towary pochodzą z kradzieży

- towary którymi obrót jest dozwolony przez posiadanie zezwoleń, licencji( amunicja, broń palna,  miotacze gazu);
- materiały wybuchowe, pirotechniczne ( petardy, fajerwerki, świece dymne);
- niebezpieczne substancje chemiczne;
- leki i następujące środki: lecznicze, farmaceutyczne, psychotropowe, odurzające (narkotyki,   dopalacze);
- wyroby  tytoniowych, tytoń, napoje alkoholowe;.
- organy ludzkie, organy zwierzęce;.
- żywe lub martwe okazy zwierząt z gatunków chronionych;
- towary podrobione naruszające własności intelektualne, przemysłowe, oraz inne prawa nabyte przez strony trzecie;
- narzędzia rybackie i urządzanie połowowe, których posiadanie ograniczają przepisy prawa;
- gotowych prac: doktorskich, magisterskich, licencjackich, maturalnych, oraz wszelkich tego typu prac lub wypracowań;
- dowodów rejestracyjnych , kart pojazdów wystawianych bez pojazdów;
- danych osobowych, adresów e-mailowych,
- oprogramowania , których działania naruszają przepisy prawa oraz dobre obyczaje;
- kont z innych bezpłatnych serwisów internetowych, programów partnerskich, lojalnościowych;
- systemów inwestycjach giełdowych, bukmacherskich, oraz do gier liczbowych;
- udziałów w spółkach, wierzytelności, papierów wartościowych, oraz wszelkich innych instrumentów finansowych;
- treści pornograficznych;
- treści nawołujące do nienawiści za względów różnic na tle wyznaniowym, etnicznym, narodowościowym, rasowym;
- towarów i wartości intelektualnych, które naruszają prawa własności intelektualnej, bez oznaczeń legalności pochodzenia (muzyka, filmy, zdjęcia, książki, oprogramowania);
- wszelkich towarów, które naruszając dobra osobiste osób trzecich;
- biletów wstępu na organizowane imprezy;

- ogłoszenie w swojej treści /w całości lub części/, lub wyglądzie załączonego zdjęcia, nie może zawierać zwrotów i wyrażeń obcojęzycznych.

9. Zezwala się na podawanie adresów miejsc prowadzenia własnej działalności w sposób stacjonarny.

10. Zezwala się na umieszczanie w treści ogłoszeń linków bezpośrednio przekierowujących do:

- własnych blogów;

- własnych stron internetowych;

- własnych sklepów internetowych;

- własnych aukcji w portalach aukcyjnych;

- własnych ogłoszeń w innych serwisach ogłoszeniowych.

11. Zabrania się umieszczania przekierowań do:

- miejsc zawierających w swojej treści wyłączenia wyszczególnione w pkt. 8 warunków ogólnych regulaminu;

- miejsc w których edycja odbywa się w języku innym niż język polski.

Konto i rejestracja

 1. Każdy użytkownik chcąc być aktywnym musi zarejestrować się w serwisie i akceptować  regulamin.
 2. Po dokonaniu rejestracji użytkownik na wskazany adres otrzyma wiadomość o sposobie aktywacji konta oraz inne informacje.
 3. Zarejestrowane konto jest bezterminowe.
 4. Zezwala się na rezygnację z posiadanego konta poprzez opcję w serwisie lub przesłanie oświadczenia.
 5. Konto może być zamknięte przez administratora serwisu, za ciągłe i uporczywe łamanie regulaminu.
 6. Zarejestrowany użytkownik może edytować jednorazowo do 5 ogłoszeń.
 7. Pod pojęciem zarejestrowanego użytkownika uważa się osobę fizyczną lub firmę /bez względu na ilość posiadanych adresów pocztowych, lub liczbę pracowników zgłaszających ogłoszenie.
 8. Ogłoszenia są do dyspozycji użytkownika, co uprawnia go do nieograniczonej zmiany treści ogłoszenia wraz ze zdjęciami, bez prawa zmiany kategorii, oraz zmiany terminów edycji ogłoszenia.
 9. Zmiany dokonywane w ogłoszeniu nie powodują zmiany edycji miejsca ogłoszenia /miejsce jest zmienne w zależności napływu nowych ogłoszeń które są emitowane jako pierwsze/.
 1. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.

 

Zamieszczanie i edycja ogłoszeń

 1. Każde zamieszczone ogłoszenie, oraz modyfikacja już emitowanego wymaga aktywacji przez serwis ogłoszeniowy.
 2. Termin emisji ogłoszenia biegnie od momentu jego ukazania się w serwisie.
 3. Ogłoszenie płatne wymaga przed aktywacją, wpływu opłaty za emisję ogłoszenia.
 4. Administrator ma obowiązek edycji ogłoszenia najpóźniej w przeciągu dwóch dni roboczych od momentu złożenia ogłoszenia, oraz spełnieniu dodatkowych wymogów /np. płatność/.
 5. Istnieje możliwość zwiększenia liczby jednorazowo emitowanych ogłoszeń z jednego konta poprzez dokupienie dodatkowych ogłoszeń
 6. Zablokowanie ogłoszenia płatnego z powodu naruszenia regulaminu, nie skutkuje zwrotem dokonanej opłaty.

Edycja ogłoszeń /długość emisji, płatności za nie, oraz ich wyróżnienie dla aktywnych użytkowników korzystających z usług firmy sts kurier/ dostępne są na stronie:www.stskurier.com .

 

 

 

Faktury

 1. 1.    Dokumenty sprzedaży wystawiamy po dokonaniu płatności tylko w formie elektronicznej  w postaci pliku pdf, po zaznaczeniu opcji faktura i wypełnieniu przesłanych formularzy. Do każdej płatności dokonanej za usługę wystawiamy dokument sprzedaży. Fakturę przesyłamy w formie pliku PDF /na życzenie wysyłamy dokument za pośrednictwem poczty polskiej, za co pobieramy opłatę równoważną z ceną przesyłki./.
 2. Inna forma potwierdzenia transakcji- paragon jest tworzona automatycznie z chwilą dokonania płatności, jest wysyłana do użytkownika w formie elektronicznej, oraz pozostaje w dyspozycji administratora serwisu, z dostępnością dla użytkownika i innych organów.

 

 1. 3.    Postanowienia końcowe
 2. Regulamin jest integralną częścią serwisu www.kurierska-firma.pl,
 3. Rejestracja użytkownika jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.
 4. Ogłoszenia edytowane są objęte regulaminem ważnym /bez zmian/ w dniu edycji.
 5. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą po upływie 7 dni po ogłoszeniu ich na stronie głównej serwisu.

Spory rozwiązywane są w pierwszej kolejności poprzez mediację i negocjacje, zgłoszone do administratora serwisu, a jeżeli nie odniesie to skutku, na drodze prawnej przed Sądem Rejonowym w Łodzi.                                                                                                                                      

Oops! We've got 2014! ...a Your browser is 10+ years old!

Update your browser or install one from the alternatives below:

…and then back to our website :-)