Polityka prywatności

 

1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, administratorem danych osobowych Użytkowników, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Administrator. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Administratora usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Administratora, również Serwisu ww.kurierska-firma.pl, a także świadczeniem usług przez Administratora. W przypadku nie wyrażenia zgody Użytkownik nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację ich uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

3. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkowników przez Administratora usług w ramach obsługi Serwisu ww.kurierska-firma.pl.

4. Dane osobowe Użytkowników, którzy dokonują płatności on-line za oferowane przez Serwis www.kurierska-firma.pl  usługi są przekazywane spółce Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań), KRS 0000412357 . Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez www.dotpay.pl oraz następuje
- w celu obsługi (zrealizowania) przez www.dotpay.pl. płatności za świadczone usługi,
- niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika w Serwisie www.kurierska-firmy.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

5. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym.

Oops! We've got 2014! ...a Your browser is 10+ years old!

Update your browser or install one from the alternatives below:

…and then back to our website :-)